Zulu Mitolojisi

  Mitoloji

10-11 milyon kişiden oluşan Zulu halkı (Amazulu) Güney Afrika’da büyük oranda KwaZulu-Natal bölgesinde yaşayan en büyük etnik topluluk Bantu dil grubundan Zulu dilini konuşmaktadır. Zulu mitolojisi daha çok doğal olaylar ile ilişkilendirilen çok sayıda tanrıdan oluşmakta olup, bu tanrıların en önemlisi adı ‘bilge olan’ anlamına gelen yıldırım tanrısı Ukqili’dir. Bununla birlikte yıldırım ve depremlerle özdeşleştirilen tanrı Umvelinqangi, Unkulunkulu’nun ortaya çıktığı başlangıç sazlığını yaratmıştır. Efsanevi bataklık Uthlanga’da büyüyen Unkulunkulu ise insanoğlunu yaratmıştır. Diğer önemli Zulu tanrıları bereket tanrıçası İnkosazana, nehir tanrıçası Mamlambo, yağmur, hasat, gökkuşağı ve tarım tanrıçası Mbaba Mwana Waresa’dır. Tüm kötü olayları küstürülmüş bir ruh veya büyücülüğe yoran Zulu halkı önemli ölçüde Amadlozi adını verdikleri ata ruhlarına tapmaya devam etmektedir.

Zulu inanışında çeşitli doğaüstü yaratıkların da varlığına rastlanmakta olup, tek, kol ve tek bacaklı kötü cüce Tikdoşe, yerde yatan insanlara musallat olan küçük ama ölümcül yaratık Tokeloş, bir başka kötü cüce Uhlakanyana ile bukalemun haberci Unwaba’dır. İnanışa göre Unwaba insanlara ölümsüzlüğü müjdelemek için yola çıkmışsa da yavaş hareketinden dolayı hedefine varamamış böylece insanlar ölümlü olmaya devam etmiştir.

Yorum yaz