Zuniler

  Mitoloji

Zuniler(Zunicetekil Shiwi, çoğulA:shiwi ;İngilizce Zuni, Zuñi), ABD’de New Mexico’da yaşayan ve dilleri izole dillerden olan, Güneybatı Kızılderilileri kültür grubundan pueblo Kızılderili halkı. 10.228 etnik nüfustan ana dillerini konuşabilen Zunilerin sayısı 2000 sayımına göre 9.650 kişidir. Dilce bilinen akrabaları yoktur.

Din : Zuni mitolojisi, ABD’nin güney batısında yaşayan Pueblo yerlilerinden Zuni Kızılderililerinin sözlü tarihi, kozmoloji, din ve mitolojik inanç yapıları ve bunun içerdiği mitlerin bütünüdür. Bu din, günlük yaşama entegre edilmiştir ve atalara, doğa ve hayvanlara saygıyı içerir.Yaratılış Zuni mitolojisinde Awonawilona yaratıcı tanrıdır. Bulut ve okyanusları yaratır. Okyanus yeşil alglerle kaplıydı, bunlar sertleşip yarılmış ve gök-baba Awitelin Tsitaile dünya-ana Apoyan Taçu’yu oluşturmuştur. Awitelin Tsita ile Apoyan Taçu Dünya’daki tüm yaşamın ebeveyni, sebebidirler. İnanışa göre ilk insanlar yeraltı dünyasındaki dört mağaradan gelmiştirler. Arz su ve canavarlarla kaplı tehlikeli bir yerdi. Güneş’in çocukları insanlara acımış ve arzı yıldırımlarla kurutup sertleştirmiş, onların zamanına (yani bugüne) kalan hayvanlar dışındaki çoğu hayvanı taşa dönüştürmüştürler. Böylece arz insanlar için yaşanabilecek, uygun bir yer olmuştur.Bazı Mitolojik Figürler Zuni mitolojisinde birçok canavar bulunur. Bunlardan bazıları şunlardır: \ * Açiyalatopatüy yerine bıçakları olan bir canavardır. \ * Uheponoyeraltı dünyasında yaşayan kıllı bir devdir. İnsan gibi kol bacaklara sahip bu canavarın çok büyük gözleri vardır. \ Bunların dışında diğer yakın halklardaki gibi ruh kavramı da mevcuttur; örneğin Amitolane, gökkuşağı ruhudur. \ Yanauluha isimli bir kültürel kahraman vardır. Zunilere tarım, tıp ve adetlerini getirmiş, başlatmış olan bu kahramandır. \ Birçok güneybatı kabilesinde tapınılan Kokopelli isimli tanrıya Zuniler de tapınırdı. Zunilerde bu tanrı aynı zamanda bir yağmur tanrısıydı ve Ololowişkya olarak da anılırdı.

Yorum yaz