Cuzco Şehri

  Efsane

Cuzco şehri İnka İmparatorluğu’nun merkezinde, bugün Peru’nun güneyine düşen bölgede deniz seviyesinden 3400 metre yüksekte yer alırdı. Bu muhteşem şehrin tarihi önemini kuvvetlendirmek için İnka mitolojisi, Cuzco’nun bulunduğu alanın ve hükümdarlarının doğrudan tanrıların emriyle yaratıldığını söyler.

Bir mite göre Güneş tanrısı İnti ilk İnka erkeği ve İnkalıların babası olan Manco Çapacı ve ilk İnka kadını, Manco’nun kız kardeşi ve karısı olan Mamaoqlyo yu yaratmıştır.

İnti, Manco ya altm bir değnek verir. Manco ve Mamaoqlyo bu değnekle İnka başkentini inşa etme işine girişirler. Uzaklara seyahat eder, And Dağları boyunca gezerek bir kutsal toprak ararlar. Altın değnek toprağa battığı zaman doğru yere ulaştıklarını anlarlar. Burada İnti’ye bir tapmak inşa eder ve insanlarına soyundan geldikleri Güneş’ten bahsederler.

Aslında, şehir tarihi İnkalardan öncesine dayanmaktadır. Şehir, İnkalar tarafından on üçüncü yüzyılda ele geçirilmeden önce bölgede 900’den beri yaşayan Kilike kültürü hâkimdi. Şehir İnkalıların eline geçince kısa zaman içinde gelişti fakat bu bölgenin tarih öncesi önemini vurgulamak ve İnka halkına tanrısal bir değer kazandırmak için kutsal bir mite ihtiyaç vardı.

Bir yorum yaz