Akamba Mitolojisi

Mitoloji   Etiketler:  

Kenya’nın merkez ve doğusunda Ukambani adıyla da bilinen Kitui, Makhakos, Makueni, Mwingi bölgelerinde yaşayıp Kikamba dilini konuşan Bantu etnik grubundan Akamba (veya Kamba) halkı uzun zaman önce demir madenini işleyerek silah olarak kullanmayı başarmış, Araplar ve komşu ülkelerle demir eşya, silah, fildişi, bira ve bal ticareti yapmıştır.

18. Yüzyıla dek tamamen gezgin çobanlar olup bu dönemden itibaren kentlere de yerleşmeye başlayan Akamba halkı 20 büyük kabileden oluşmakta olup, her birinin ayrı bir hayvan totemi bulunmaktadır. Musyi adlı verilen ailelerin reisi erkek olmasına karşın, toplumsal konularda tümü erkeklerden oluşan yaşlılar meclisi karar verme-te, ayrıca kötülüklerle savaştıklarına inanılan şifacılar da sosyal kontrol mekanizmasında önemli bir rol üstlenmektedir.

Akambalar Ngai Mulungu (En güçlü Tanrı) veya Ngai Mwatuangi wa nzaa’nın (parmak bölücü) kabile ruhlarını yarattıktan sonra ilk insan çiftini yaratıp topraktaki bir delikten çıkararak veya gökyüzünden Makhakos’de yer alan Nzaui dağına indirerek yeryüzüne getirdiğine inanmaktadır. Söylenceye göre tanrının ayak izleri Nzaui dağında hala görülebilir durumdadır.

Başlangıçta sonsuza dek yaşayacak şekilde yaratılan insanlar bu haberi duyurmak gönderilen bukalemun tanrı Mulungu’nun yolda oyalanması ve mesajı teslim ederken kekelemesi yüzünden ölmeye başlamıştır. Aimu adı verilen ruhların canlılar ile ölüler arasında aracılık yaptığına dahası hastalık bulaştırarak insanoğlunu cezalandırdıklarına inanılmaktadır. Akamba halkı tanrılar için keçi, koyun veya inek kurban etmekteyse de kıtlık ve salgın hastalıklar gibi olağanüstü durumlarda Mukuyu adı verilen kutsal ağacın altında insan (çoğunlukla çocuk) kurban edildiği de görülmüştür.

Yorum yap