Dünya Ağacı

  Mit

Dünya Ağacı kavramı dünya mitolojilerinin pek çoğunun merkezinde yer alır . Mayalara göre Dünya Ağacı (Wacah Chan) evrenin esasmı oluşturuyordu ve Maya halkının ufuktan cennete doğru çıktığını düşündükleri Samanyolu’na dair astrolojik gözlemlerine dayanıyordu.

Dünya Ağacı’nm kökleri yeraltı dünyasının (Xibalba) derinliklerine iner; gövdesi ortada, ölümlülerin dünyasındadır; kutsal dalları ise cennete uzanır. Bazen ağacın gövdesinin sürüngensi yaratıklardan oluştuğu görülür.

Wacah Chan adı “dik duran yılan” anlamına gelir ve Samanyolu’nun parlak, düz çizgisini yılın belli zamanlarında ufuktan çıktığı haliyle temsil eder.

Ağaç, ölümlü dünyanın dört bir yanına uzanır ve Maya halkının endişelerini yatıştırmaya yarar. Ağacın sağlam yapısı hem insanların hem de ritüellerin içindeki her yöne uzanan, ölümlülerle tanrıları birbirine bağlayan güçlü özü temsil eder.

Bir yorum yaz