Mısır Piramitleri

  Efsane

Piramit şeklindeki en eski yapı M.O. yaklaşık 2600 yılma dayanmaktadır ve anlaşılan bu dönemde Antik Mısır bu tür mabetlerle donatılmıştır. Bunların ıoo’den fazlası bugün arkeologlar tarafından ortaya çıkarılmış durumdadır. Mısır firavunlarının doğrudan Tanrı soyundan geldiğine inanılır, öyle ki Horus bile insan bedeninde tasvir edilmiştir. Bu nedenle ölümlerinde de ihtişamlı törenler yapılmıştır. Bedenleri, çürüyerek bozulmayı tersine çevireceği inancıyla mumyalanır ve taş piramitlerin içinde defnedilir.

Bu yapılar, cennete uzanan basamaklarla biçimlendirilmiştir. Başlangıçta koruma amaçlı olarak cilalanmış kireçtaşıyla kaplandıkları için bakanların gözlerini kamaştıran parlak beyaz bir ışıltıları vardır. Biçim olarak Ben-Ben’i taklit ettikleri söylenir. Ben-Ben, Mısır evreninin kökensel tepeciğidir ve her şey ondan yaratılmıştır. Bazı piramitlerde bedenler zenginlerin tarzına uygun olarak zeminin altma gömülürdü. Keops Piramidi’nde olduğu gibi, yapıların içinde, ölülerin yanında parçalar halinde saklanan koskoca bir ahşap gemi bile bulunabilirdi. Tüm piramitlerin bu en büyük ve ünlü olanı bir zamanlar 146 metre yüksekliğindeydi (bu da kırk dört katlı bir binanın yüksekliğine denktir). Bugün, gizli odaları hâlâ keşfedilmektedir ve piramitlerin özellikle kafa karıştıracak şekilde tasarlanmış koridorları bizleri Antik Mısır’ın büyüleyici mistisizmine götürür.

Bir yorum yaz