Tanrıça Freyja ve Tanrıça Frigg

  Tanrıça

Deniz tanrısı Njord ve dişi dev Skadi’nin kızı, doğurganlık tanrısı Freyr in kardeşi olan Freyja’i aşk, güzellik ve cinselliğin tanrıçasıdır; bu özellikleriyle aynı zamanda Vanir in de baştanrıçasıdır.

Kafa karıştırabilecek şekilde, diğer Germen mitolojilerine göre Freyja, büyükannesi ve Odin in eşi olan Frigg le aynı özelliklere sahiptir. İki karakter arasındaki bu tür örtüşmeler görmezden gelinemeyecek kadar fazladır ve aynı kişinin iki farklı tanrıçaya bölünmesinin ziyadesiyle geç bir dönemde olduğu düşünülmektedir.

Doğurganlık tanrıçası Freyja’nın azımsanamayacak cinsel arzuları vardır, hatta bu konuda nam salmıştır. Tanrıların arzu, sağlık ve kaderlerini idare etmek için kullandığı Nors büyüsü seidr de de ustadır. Bir gece rüyasında dünyanın en parlak, en görkemli altınına sahip olduğunu gören Freyja, ertesi sabah altını bulmak için yola koyulur. Farkında olmasa da hınzır Loki tarafından takip edildiği bu yolculuk onu cücelerin ülkesine götürür.

Hedefine varan Freyja cücelerin mağarasına iner ve o güne kadar görmüş olduğu en parlak ve özenle işlenmiş altın kolyenin büyüsüne kapılır. Freyja kolye için bir servet teklif etse de bekçilik eden dört cüce daha fazla gümüş ya da altına ihtiyaç duymadıkları konusunda ısrar eder; kolyeyi vermeyi kabul etmelerinin tek yolu Freyja’nın hepsiyle birer gece geçirmesidir.

Mücevherin şehvetine kapılan Freyja, cücelerin bu isteğini memnuniyetle kabul eder. Bütün bunları izleyen Loki, olan biteni Odin’e anlatmak için geri döner. Duyduklarından hoşnut kalmayan Odin, Loki’yi Freyja uyurken kolyeyi çalması için geri gönderir. Loki de Freyja’nın sarayına girebilmek için önce bir sineğe, sonraysa bir pireye dönüşüp yüzünü ısırır, böylelikle Freyja uyurken diğer yöne dönecek ve Loki kolyenin kopçasını açabilecektir.

Freyja uyandığında kolyesinin yerinde yeller estiğini görür ve bunun Odin tarafından yollanan Loki’nin işi olduğunu hemen anlar. Odin’e kolyeyi geri vermesi için yalvarır, o da sonunda bir şartla kabul eder: Freyja, Midgard’daki ölümlülerin arasına uyuşmazlık, nefret ve ebedi savaş tohumları ekecektir; böylelikle dünya üzerindeki tüm düzensizliklerin sorumlusu açgözlülük ve arzu olacaktır.

2 cevap - Tanrıça Freyja ve Tanrıça Frigg

 • Frigg, İskandinav mitolojisinde pek çok şapka takar. Sık sık “tanrıçalar arasında en önde gelen” olarak tanımlanır ve Odin‘in karısıdır. O, Aesir’in Kraliçesi ve gökyüzünün tanrıçasıydı.

  İngilizce’de cuma günü anlamına gelen friday ismi onun adından gelir. Evlilik, aşk, ev, doğurganlık, annelik ile ilişkilendirilmiştir.

  Aynı zamanda doğurganlık, ev, annelik, aşk, evlilik ve ev sanatları tanrıçası olarak biliniyordu. Bu alanlardan bazıları, Freyja adlı başka bir İskandinav tanrıçası tarafından da denetleniyordu. İskandinav mitolojisinde, Frigg’in birincil rolleri, çoğunlukla kocasını ve çocuklarını çevreleyen ailevi rollerdi.

 • Freyja İskandinav mitolojisinde bereket tanrıçası olarak bilinir. Vanir tanrılar ailesinin bir üyesidir fakat Aesir-Vanir savaşından sonra Aesir kabilesinin fahri bir üyesi olmuştur.

  Babası deniz tanrısı Njord’dur. Annesi bilinmemektedir fakat Nerthus’un annesi olduğunu söyleyen kaynaklar mevcuttur.

  Erkek kardeşi Freyr’dir. İskandinav mitolojisinde Freyja’nın kocasının Odr olduğu söylenmektedir. Odr, Odin’den başkası değildir.

  Frejya sevgi, güzellik ve doğurganlığı simgeler. Folkvang’da yaşar. Folkvang, halkın alanı anlamına gelir ve Freyja’nın evi olarak bilinir.

  Freyja Folkvang’a başkanlık eder. Savaşlarda ölen savaşçıların bir yarısı Odin’in yanına Valhalla’ya, diğer bir yarısının ise Freyja’nın yanına Folkvang’a gideceği düşünülür.

Yorum yaz