Perseus ve Medusa

  Mit

Bir kahin, Argos kralı Akrisios’a, kızı Danae ’nin oğlu tarafından öldürüleceğini söylemiştir; bu da kralı kızını taliplerin meraklı gözlerinden uzakta bir yere kapamaya sürükler. Bu önleme rağmen, Zeus altından bir yağmur olarak gelip Danae yi hamile bırakır. Danae, Perseus u dünyaya getirdiği zaman ana-oğul Akrisios tarafından denize atılır, ama Seriphos adasına çıkmayı başarırlar.

Perseus büyüyüp yetişkin bir erkek olduğunda Kral Polydectes ona korkunç Medusa nın yılanlar fışkıran başını getirmesini emreder. Oysa Medusa’ya bir kez bakan taş kesilmektedir. Fakat uyarılar Perseus’u durdurmaz.

Tanrıça Athena dan yardım alıp onun aynalı kalkanını kuşanan Perseus bir saldırı planı yapar. Yolculuğu sırasında Gri Kızkardeşler’le karşılaşacaktır. Bir deri bir kemik kalmış, yaşlı, cadımsı üç kardeş, tek bir gözü ve tek bir dişi paylaşarak kullanırlar. Bu karakterler edebiyatta ve sinemada tekrar tekrar kullanılmıştır-, örneğin Shakespeare’in Macbeth’inde ve cadılarla ilgili birçok filmde. (Hokus Pokus, Kasabanın Cadıları ve Yıldız Tozu
bunlardan yalnızca üçüdür.)

Perseus, sonunda Medusa’ya ulaşır ve silahlarını hedefe yöneltebilmek için aynalı kalkandan yararlanır. Böylece taş kesilme tehlikesini bertaraf ederek onu öldürmeyi ve başını ona bakmadan kesmeyi başarır.

Seriphus’a döner ve kesik başı Kral Polydectes’e teslim eder fakat baş kralı anında taşa çevirir. Perseus memleketine döner ve dedesini tahttan indirir; devrik kral kaçar. Çok daha sonra, geleneksel oyunlar sırasında Perseus’un fırlattığı disk yanlışlıkla dedesini öldürünce, kahinin kehaneti gerçekleşmiş olur.

Yorum yaz