Farklar

Bu sayfanın seçili sürümü ile mevcut sürümü arasındaki farkları gösterir.

Karşılaştırma görünümüne bağlantı

İki taraf da önceki sürüm Önceki sürüm
iskandinavya-norvec-mitolojisi [07/06/2017 12:30]
sonsuz
iskandinavya-norvec-mitolojisi [17/06/2017 11:35] (mevcut)
sonsuz
Satır 1: Satır 1:
 +===== İskandinav Mitolojisi =====
 +
 +
 +Kuzey ve Doğu Avrupa mitolojileri esas olarak Alman ve Slav halklarının soylarından gelenler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. İlk grubun günümüzdeki temsilcileri Alman, Hollandalı,​ Danimarkalı,​ İsveçli, Norveçli, İzlandalı,​ İngiltereli ve onların uzantılarında olan milletler; Rus, Hırvat, Prusyalılar,​ Bulgar, Romen, Slovak ve Lehler oluşturuyorlardı. Daha Kuzeydeki halkların tümü, Finlandiyalı Laponlar ve onların kuzenleri ile oluşturduğu halkalardan ibarettiler. Bu halkların inançları çok yakın bir geçmişe kadar Sibirya kabile halklarının inançlarını ile çok benzerlik gösterirdi. Kuzey ve Batı Avrupa mitolojilerinin günümüze ulaşan çok büyük bir çoğunluğunun orjininin İskandinavya ve İzlanda olduğu bir gerçektir. Slav tanrılarının çoğu sadece adlardan ibarettir ve kendilerine nasıl ibadet edildiği hakkında kısıtlı bilgilerinin tümü Hıristiyan terminolojisine dayanmaktadır.
 +
 +Rusya' da Vladimir'​ in 989 yılında Ortodoks inancına dönmesi, Kiev' deki pagan tapınaklarının çoğunın yağma edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu olayı kayda geçirenlerin bu tuhaf ibadeti, sürüler tanrısı Veles veya şimşek tanrısı Perunu'​ya uyumla açıklamaları bir şanstır. Vladimir İsveç soyundan geliyordu. Dinyeper Nehri üzerinde yönetmekte olduğu Rus devleti Viking keşiflerinin bir sonucuydu. Bu yüzden de Slav şimşek tanrısı Perunu'​ nun Thor'​un mitolojisinden epey yararlanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Vikinglerin 860'​lı yıllarda gelmelerinden evvelde çekiçli bir tanrının var olduğu, kuşku götürmemekle birlikte, kuzeyli savaşçıların Kiev' deki önemleri Rus tanrısının Germen eşdeğeri ile özdeşleştirdiğinin kanıtıdır. Vikinglerin varlığı, Arap gezgin İbn-i Fadlan notlarında 922'de Volga nehrindeki bir gemide bir Rus liderin ölü yakma töreninin kayıtlarını almıştır.
 +
 +Slavlar Balkanlarda sadece Ortadoks hıristiyanlık'​ la karşılaşmamış daha sonra, bir dönem egemenliği altında da yaşamıştır. Baltık mitolojisinden bugüne tanrıları hakkında belli belirsiz figürler dışında neredeyse hiç bir hiçbirşey kalmamıştır. Avrupa mitolojisinin,​ Baltık efsanelerinde kaderien ortak olmamasının nedeni tesadüf sonucu yazıya geçirilmiş olmalarıdır. İnsanlık Kelt mitolojisini Hırsitiyan keşişlerin antik efsaneleri yazıya dökme konusunda gösterdikleri titizliğe borçludurlar.
 +
 +Klasik Roma ve Yunan mitolojileride Germen halkının Roma İmparatorluğu'​ nun batı bölgelerini ele geçirmelerinden sonra Kelt mitolojisinin manastır kütüphanelerinde korunduğu gibi korunmuştur.
 +
 +İrlandalılar,​ Vikinglerin kanlı saldırılarından çok çekmişlerdir. Saldırgan Vikingler tek gözlü Odin' in maceralarını dinlemekten hoşlanmaları şaşırtıcıdır. Odin "​öldürülenlerin babası"​ gibi bir üne sahipti. Savaş meydanlarında ölenleri bereket tanrıçası Freyja ile paylaşırlar. Odin aynı zamanda savaşa umursamaz ve koşarak gider, vahşi savaşçıların da koruyucusudur. Balta ve Kılınç çağı başıboş Vikinglere çağdaş zamanların bir tanımı gibi gelmiş olmalı. Çiftçi ve tüccar olarak yerleşik düzene geçen sömürgeciler için ise tapınılacak alternatif bir tanrıya Odin'​in oğlu Thor' a işaret eder. Thor, tüm efsanelerde dürüst ve açık sözlü biri olarak anlatılır.
 +
 +
 +==== İskandinav Mitolojisinde Doğa Ruhları ====
 + 
 +Devler, Yeraltı Mağara Cüceleri, Orman Perileri,
 +
 +Elektrikli gökleri, buzdan çölleri ve taşkın akarsuları ile İskandinav'​ın çarpıcı yeryüzü şekilleri, yüzyıllar içinde kolaylıkla doğa ruhları tarafından doldurulmuştur. Bu ruhlar, doğanın gizemli ve tehditkar güçlerini cisimleştiren korkunç buz, fırtına ve ateş devleri halinde dağlarda ve karlı yamaçlarda dolaşır. ​
 +
 +Yakıcı buz ve kızgın ateşlerin çevreye yaydığı korkuyu, Kuzey Avrupa mitlerinde kötü ve uğursuz güçleri devler simgeler.
 +
 +
 +Onlar kadar korkutucu olmayan ama en az o kadar da önemli olan diğer ruhlar ise görünmez landveat ya da arazi ruhlarıdır ki, bunlar Vikinglerin ejderha başlı gemilerinden korkup hemen kaçarlar. ​
 +
 +
 +Kötü ruhlu cüceler, yer altındaki mağaralardan,​ ışıltılı mücevher ve metaller çıkarırlarken ışıltılı periler ise, orman ve göklerde dolaşırlar. Slav mitine göre; dünya yaşamsal güçler ile doludur ve bunlar doğada dolaşan ruhlar ile birlikte ormanlara, tarlalara ve akarsulara yerleşmişlerdir.
 +
 +Donmuş evler, Kuzey Avrupa coğrafyasında buzdan bir örtü şeklinde cisimlenmiş halidir. Kuzeyin kudretli tehditkar ve hissiz buz kütleleri Kuzey Avrupalılar için donmuş devler gibi sürekli tehdittir. Bu devler zaman zaman ilkbaharın tomurcuklarını donduracak kadar korkunç soğuklar veya buzlu zirve ve tepelerinde çığları gönderir.
 +
 +Güneş'​i tanrıların bir kıvılcımdan yararttığı anlatılır. Işıldıyan küre, iki beyaz kısrağın çektiği ve güneş tanrıçası Sol'un sürdüğü arabanın içindedir. Güneşin ışınlarının zararlarından korkan tanrılar, altından arabanın önüne Svalin adında bir kalkan yerleşmiştir. Başka bir mitte ise, tanrılar gün adında bir deve atlar ve arabalar verirlerdi. Bir gün içinde Dünya'​nın çevresinde dönmesini isterlerdi.
 +
 +Kaya ve fırtına devleri uçsuz bucaksı z sarp kayalıkları ve fırtına bulutlarını temsil eder. Uçurum ve kayalıklar zamanın şafağında devlerin üzerlerinde yürümesiyle meydana gelmiştir. En çok pus ve sislere uyum sağlayan dağ devleri, aynen cüceler, gibi gün ışığında taş kesilirlerdi.
 +
 +==== Tanrılar Tanrıçalar ====
 +
 +
 {{ :​iskandinav-mitolojisi-tanrilar.jpg?​nolink&​600|}} {{ :​iskandinav-mitolojisi-tanrilar.jpg?​nolink&​600|}}
  
Satır 179: Satır 216:
 Vidar - Odin’in oğlu ve sessizlik ile intikam tanrısı. Vidar - Odin’in oğlu ve sessizlik ile intikam tanrısı.
  
-===== İskandinav Mitolojisi ===== 
- 
- 
-Kuzey ve Doğu Avrupa mitolojileri esas olarak Alman ve Slav halklarının soylarından gelenler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. İlk grubun günümüzdeki temsilcileri Alman, Hollandalı,​ Danimarkalı,​ İsveçli, Norveçli, İzlandalı,​ İngiltereli ve onların uzantılarında olan milletler; Rus, Hırvat, Prusyalılar,​ Bulgar, Romen, Slovak ve Lehler oluşturuyorlardı. Daha Kuzeydeki halkların tümü, Finlandiyalı Laponlar ve onların kuzenleri ile oluşturduğu halkalardan ibarettiler. Bu halkların inançları çok yakın bir geçmişe kadar Sibirya kabile halklarının inançlarını ile çok benzerlik gösterirdi. Kuzey ve Batı Avrupa mitolojilerinin günümüze ulaşan çok büyük bir çoğunluğunun orjininin İskandinavya ve İzlanda olduğu bir gerçektir. Slav tanrılarının çoğu sadece adlardan ibarettir ve kendilerine nasıl ibadet edildiği hakkında kısıtlı bilgilerinin tümü Hıristiyan terminolojisine dayanmaktadır. 
- 
-Rusya' da Vladimir'​ in 989 yılında Ortodoks inancına dönmesi, Kiev' deki pagan tapınaklarının çoğunın yağma edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu olayı kayda geçirenlerin bu tuhaf ibadeti, sürüler tanrısı Veles veya şimşek tanrısı Perunu'​ya uyumla açıklamaları bir şanstır. Vladimir İsveç soyundan geliyordu. Dinyeper Nehri üzerinde yönetmekte olduğu Rus devleti Viking keşiflerinin bir sonucuydu. Bu yüzden de Slav şimşek tanrısı Perunu'​ nun Thor'​un mitolojisinden epey yararlanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Vikinglerin 860'​lı yıllarda gelmelerinden evvelde çekiçli bir tanrının var olduğu, kuşku götürmemekle birlikte, kuzeyli savaşçıların Kiev' deki önemleri Rus tanrısının Germen eşdeğeri ile özdeşleştirdiğinin kanıtıdır. Vikinglerin varlığı, Arap gezgin İbn-i Fadlan notlarında 922'de Volga nehrindeki bir gemide bir Rus liderin ölü yakma töreninin kayıtlarını almıştır. 
  
-Slavlar Balkanlarda sadece Ortadoks hıristiyanlık'​ la karşılaşmamış daha sonra, bir dönem egemenliği altında da yaşamıştır. Baltık mitolojisinden bugüne tanrıları hakkında belli belirsiz figürler dışında neredeyse hiç bir hiçbirşey kalmamıştır. Avrupa mitolojisinin,​ Baltık efsanelerinde kaderien ortak olmamasının nedeni tesadüf sonucu yazıya geçirilmiş olmalarıdır. İnsanlık Kelt mitolojisini Hırsitiyan keşişlerin antik efsaneleri yazıya dökme konusunda gösterdikleri titizliğe borçludurlar. 
- 
-Klasik Roma ve Yunan mitolojileride Germen halkının Roma İmparatorluğu'​ nun batı bölgelerini ele geçirmelerinden sonra Kelt mitolojisinin manastır kütüphanelerinde korunduğu gibi korunmuştur. 
- 
-İrlandalılar,​ Vikinglerin kanlı saldırılarından çok çekmişlerdir. Saldırgan Vikingler tek gözlü Odin' in maceralarını dinlemekten hoşlanmaları şaşırtıcıdır. Odin "​öldürülenlerin babası"​ gibi bir üne sahipti. Savaş meydanlarında ölenleri bereket tanrıçası Freyja ile paylaşırlar. Odin aynı zamanda savaşa umursamaz ve koşarak gider, vahşi savaşçıların da koruyucusudur. Balta ve Kılınç çağı başıboş Vikinglere çağdaş zamanların bir tanımı gibi gelmiş olmalı. Çiftçi ve tüccar olarak yerleşik düzene geçen sömürgeciler için ise tapınılacak alternatif bir tanrıya Odin'​in oğlu Thor' a işaret eder. Thor, tüm efsanelerde dürüst ve açık sözlü biri olarak anlatılır. 
- 
- 
-==== İskandinav Mitolojisinde Doğa Ruhları ==== 
-  
-Devler, Yeraltı Mağara Cüceleri, Orman Perileri, 
- 
-Elektrikli gökleri, buzdan çölleri ve taşkın akarsuları ile İskandinav'​ın çarpıcı yeryüzü şekilleri, yüzyıllar içinde kolaylıkla doğa ruhları tarafından doldurulmuştur. Bu ruhlar, doğanın gizemli ve tehditkar güçlerini cisimleştiren korkunç buz, fırtına ve ateş devleri halinde dağlarda ve karlı yamaçlarda dolaşır. ​ 
- 
-Yakıcı buz ve kızgın ateşlerin çevreye yaydığı korkuyu, Kuzey Avrupa mitlerinde kötü ve uğursuz güçleri devler simgeler. 
- 
- 
-Onlar kadar korkutucu olmayan ama en az o kadar da önemli olan diğer ruhlar ise görünmez landveat ya da arazi ruhlarıdır ki, bunlar Vikinglerin ejderha başlı gemilerinden korkup hemen kaçarlar. ​ 
- 
- 
-Kötü ruhlu cüceler, yer altındaki mağaralardan,​ ışıltılı mücevher ve metaller çıkarırlarken ışıltılı periler ise, orman ve göklerde dolaşırlar. Slav mitine göre; dünya yaşamsal güçler ile doludur ve bunlar doğada dolaşan ruhlar ile birlikte ormanlara, tarlalara ve akarsulara yerleşmişlerdir. 
- 
-Donmuş evler, Kuzey Avrupa coğrafyasında buzdan bir örtü şeklinde cisimlenmiş halidir. Kuzeyin kudretli tehditkar ve hissiz buz kütleleri Kuzey Avrupalılar için donmuş devler gibi sürekli tehdittir. Bu devler zaman zaman ilkbaharın tomurcuklarını donduracak kadar korkunç soğuklar veya buzlu zirve ve tepelerinde çığları gönderir. 
- 
-Güneş'​i tanrıların bir kıvılcımdan yararttığı anlatılır. Işıldıyan küre, iki beyaz kısrağın çektiği ve güneş tanrıçası Sol'un sürdüğü arabanın içindedir. Güneşin ışınlarının zararlarından korkan tanrılar, altından arabanın önüne Svalin adında bir kalkan yerleşmiştir. Başka bir mitte ise, tanrılar gün adında bir deve atlar ve arabalar verirlerdi. Bir gün içinde Dünya'​nın çevresinde dönmesini isterlerdi. 
- 
-Kaya ve fırtına devleri uçsuz bucaksı z sarp kayalıkları ve fırtına bulutlarını temsil eder. Uçurum ve kayalıklar zamanın şafağında devlerin üzerlerinde yürümesiyle meydana gelmiştir. En çok pus ve sislere uyum sağlayan dağ devleri, aynen cüceler, gibi gün ışığında taş kesilirlerdi.